Guías e recursos

Nesta sección se recollen distintas guías de carácter oficial e outros recursos de carácter formativo e informativo sobre distintas materias relacionadas coa COVID-19 e as súas consecuencias no ámbito económico e da prevención de riscos laborais

Restricións en Galicia

Guía das fases da desescalada

Guía e recursos xerais

Guía e recursos sectoriais