Guía de boas prácticas nos centros de traballo

Esta guía recolle unha serie de medidas orientadas a informar as traballadoras e traballadores das medidas que deben adoptar para previr os contaxios pola COVID-19 nos seus centros de traballo.

 

Descargar