Aprazamento do deber de solicitude de concurso

Ata o 31 de decembro de 2020 o debedor que se atope en estado de insolvencia non terá o deber de solicitar a declaración de concurso, haxa ou non comunicado ao xulgado competente para a declaración de leste a apertura de negociacións cos acredores para alcanzar un acordo de refinanciamento, un acordo extraxudicial de pagos ou adhesións a unha proposta anticipada de convenio. A finalidade é que dispoñan de máis tempo para conseguir liquidez e compensar perdas unha vez finalice o estado de alarma.

 

Decreto/normativa: